Cos cumparaturi

Mihail Gerschenson

Mihail Gerschenson (1867-1925),născut şi crescut la Chişinău, s-a impus ca unprestigios istoric literar, autor al unor cărţi despreclasicii literaturii ruse din prima jumătate a secolului

XIX (Ceaadaev, Puşkin, Kireevski, Gogol, Herzen etc), iniţiator al vestitei culegeri de eseuri Vehi(1909), traducător şi comentator al lui Petrarca.După 1917, în loc să basculeze în tabăra revoluţionară,se dedică progresiv idealului unei religiozităţinedogmatice şi revoltei mistico-anarhice împotrivaconvenţiilor unei „culturi” care nu mai corespundeaexigenţelor spiritului său însetat de mirajul„sufletului de foc a ceea ce e viu”.

Loading...