Cos cumparaturi

Jeremy Bentham

Jeremy Bentham (1748 – 1832)

Important filosof, jurist și gînditor politic englez, considerat a fi părintele utilitarismului, în sfera moralei fiind avocatul unei teorii conform căreia fiecare acțiune trebuie evaluată în funcție de consecințe și ținînd seama de exigențele principiul utilitarist numit și „Principiul maximizării fericirii” (Greatest happiness principle). A fost influențat de empiriștii englezi (e.g. John Locke, David Hume, Thomas Hobbes) și a exercitat la rîndul său o influență majoră asupra gînditorilor utilitariști și consecințialiști din rîndul cărora cel mai cunoscut este John Stuart Mill. În scrierile sale nu s-a preocupat doar de probleme aparținînd filosofiei morale sau jurisprudenței, ci a avut o poziție fermă și în subiecte cum ar fi egalitatea sexelor, drepturile animalelor sau reforma instituțională. Dintre scrierile sale amintim: Fragments on Government (1776), Panopticon (1787), An Introduction to the Principles of Morals and Legislation (1789) ș.a.

Loading...