Ciprian Nițișor (n. 1985). Absolvent al Facultăţii de Limbi Străine, Secţia Limbi Slave, a Universitǎții București. Autor al unor studii de filologie rusă: Dialectica binelui și a răului în viziune dostoievskiană, Rolul visului în procesul de individuație al lui Raskolnikov etc. A tradus Viaceslav Ivanov & Mihail Gherschenson, Corespondenţă de la un colţ la altul, ed. Ratio et Revelatio, 2013 (împreunǎ cu Mihnea Moroianu) şi Mihail Kuzmin, Prințul Dorințǎ, ed. All, 2013, precum și fragmente de evocări, convorbiri sau amintiri ale unor personalităţi ale culturii ruse şi germane (Tolstoi, Ivanov, Schweitzer), apărute în periodice (România Literarǎ, Observator cultural).