Lavinia Margea (n. 1988) Absolventă a Facultăţii de Litere din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, secţia Limbă şi Literatură, specializarea Franceză-Engleză (2007-2010). Urmează cursurile masteratului de Cultură şi Civilizaţie – Dialog cultural în spaţiul francofon al Facultăţii de Litere din cadrul Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca (2010-2012). Din 2012 este doctorandă a Facultăţii de Litere din cadrul Universității Babeș-Bolyai, Departamentul de Limbi Romanice, secţia Franceză, şi membră în „Centrul de Lingvistică Romanică şi Analiza Discursului” (CLRAD).