Adrian-Paul Iliescu (n. 1953), profesor universitar la Facultatea de Filosofie (Universitatea din Bucureşti), a publicat studii şi articole pe teme de filosofie politică, filosofia limbajului, metafilosofie, istoria ideilor. A tradus din operele lui Frederich Hayek, John Locke, John Stuart Mill, Ludwig Wittgenstein etc. Printre cele mai importante cărţi publicate se numără: Filosofia limbajului și limbajul filosofiei, Editura Științifică, 1989; Conservatorismul anglo-
saxon, ALL, 1994; Liberalismul - între succese și iluzii, All, 1998; Cunoaștere și analiză, ALL, 1998; Solitude and the Birth of Modernity, Colegiul Noua Europă, 1999; Wittgenstein: Why Philosophy Is Bound To Err, Peter Lang, Frankfurt am Main, 2000; Filosofia socială a lui F. A. Hayek, Polirom, 2001; Supremația experienței. Conservatorismul anglo-saxon, Ideea Europeană, 2008.