Dublă prezentare de carte la Cluj-Napoca

Dublă prezentare de carte la Cluj-Napoca

Marți, 14 iunie 2016, de la ora 14.00, la Librăria Humanitas din Cluj-Napoca, va avea loc o dublă lansare de carte, în care vor fi prezentate volumele Pseudo-Aristotel, „Cartea despre măr și moarte” (apărut la Editura Ratio et Revelatio) și Hans von Arnim, „Zenon și discipolii lui Zenon” (apărut la Editura Humanitas). În cadrul acestui eveniment vor vorbi Ioana Curuț (traducătoarea și prefațatoarea volumului „Cartea despre măr și moarte”) și Alexander Baumgarten, profesor la Universitatea Babeș-Bolyai.

„’Cartea despre măr și moarte’” este un dialog pseudo-aristotelic de provenienţă arabă care a străbătut ulterior patru culturi medievale. Astfel, opusculul a contribuit la formarea unei reprezentări inedite a filosofului în Evul Mediu, mai ales fiindcălatinii au găsit în pretinsul testament al lui Aristotel un argument puternic al compatibilităţii sale cu teologia creştină”. (Ioana Curuț)

„Publicând prezenta ediţie bilingvă ne propunem să facem accesibil cercetătorilor filozofiei antice, studenţilor şi publicului român interesat de filozofie unul dintre cele mai valoroase instrumente de studiu al patrimoniului gândirii greceşti — lucrarea Stoicorum Veterum Fragmenta (1903—), tradusă acum pentru prima oară în limba română, prin care eminentul profesor şi filolog clasic german Hans von Arnim a realizat, pentru reconstituirea operelor pierdute ale stoicismului vechi, ceea ce contemporanul său Hermann Diels realizase pentru începuturile filozofiei greceşti prin celebrul său volum Fragmentele presocraticilor. La mai bine de un secol de la apariţie, această culegere îşi păstrează relevanţa şi actualitatea, iar perspicacitatea, spiritul critic şi precizia neegalată ale lui Arnim dau o impresionantă mărturie despre nivelul filologiei clasice germane aflate la apogeul înfloririi sale”. (Filotheia BOGOIU şi Cristian BEJAN)

Leave a Reply

* Name:
* E-mail: (Not Published)
   Website: (Site url withhttp://)
* Comment:
Type Code